×

එක්සත් රාජධානියේ උසම රෝලර්කෝස්ටරය වසා දැමේ!

සටහන – පුන්සරා ලියනගේ මැයි 27, කොළඹ(LNW) : එක්සත් රාජධානියේ උසම රෝලර්කෝස්ටරය ​​මහජනතාවට විවෘත කිරීමෙන් දිනකට පසු වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි. Chertsey හි Thorpe Park පවසන්නේ Hyperia යනු රටේ උසම සහ වේගවත්ම රෝලර්කෝස්ටරය වන බවත් එහි වේගය 80mph (129kmph) ඉක්මවන බවත්ය. සිකුරාදා විවෘත කරන ලද මෙම රෝලර්කෝස්ටර සවාරිය අඩි 3,264 (මීටර් 995) ධාවන […]


සටහන – පුන්සරා ලියනගේ

මැයි 27, කොළඹ(LNW) : එක්සත් රාජධානියේ උසම රෝලර්කෝස්ටරය ​​මහජනතාවට විවෘත කිරීමෙන් දිනකට පසු වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Chertsey හි Thorpe Park පවසන්නේ Hyperia යනු රටේ උසම සහ වේගවත්ම රෝලර්කෝස්ටරය වන බවත් එහි වේගය 80mph (129kmph) ඉක්මවන බවත්ය.

සිකුරාදා විවෘත කරන ලද මෙම රෝලර්කෝස්ටර සවාරිය අඩි 3,264 (මීටර් 995) ධාවන පථයක් ඇතුළත් වන අතර අඩි 236 (මීටර් 72) උසකින් යුක්තය.

රෝලර්කෝස්ටර සවාරිය අවම වශයෙන් මැයි 29 දක්වා පමණ වසා තබනු ඇත.

“අනපේක්ෂිත තත්වයන් හේතුවෙන්” මැයි 26 සහ 29 අතර රෝලර්කෝස්ටර සවාරිය විවෘත කිරීමට නොහැකි වූ බව උද්‍යාන නිළධාරීන් පැවසීය.#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි