×

#ඊශ්‍රායල් මැතිවරණ්‍ය 2022

#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි