×

#ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF)

#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි