×

කාන්තාවන් ගානකට නොගන්නා ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍ය!

සටහන – නිපුනි ලියනගේ පෙබරවාරි 02, ලෝකය (අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ): ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍යය කාන්තාවන්ගේ සමස්ත යහපැවැත්මේ තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර නිසි සනීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම විවිධ ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍යය නොසලකා හැරීම මඟින් ආසාදන, දැවිල්ල සහ ගැබ්ගෙල පිළිකා වැනි බරපතල තත්වයන් ඇතුළු ගැටළු රාශියකට තුඩු දිය හැකිය. කාන්තාවන්ට ඇති විය හැකි අවදානම් […]


සටහන – නිපුනි ලියනගේ

පෙබරවාරි 02,
ලෝකය (අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ): ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍යය කාන්තාවන්ගේ සමස්ත යහපැවැත්මේ තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර නිසි සනීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම විවිධ ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍යය නොසලකා හැරීම මඟින් ආසාදන, දැවිල්ල සහ ගැබ්ගෙල පිළිකා වැනි බරපතල තත්වයන් ඇතුළු ගැටළු රාශියකට තුඩු දිය හැකිය.

කාන්තාවන්ට ඇති විය හැකි අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් වීම සහ ප්‍රශස්ත ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍යය සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාශීලී පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

දුර්වල ගැබ්ගෙල සනීපාරක්ෂාව හා සම්බන්ධ මූලික ගැටළු වලින් එකක් වන්නේ ආසාදන අවදානම වැඩි වීමයි.

සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් හානිකර බැක්ටීරියා සහ වෛරස් ව්‍යාප්තියට මග පෑදිය හැකි අතර, ගැබ්ගෙල ප්‍රදාහය හෝ ශ්‍රෝණි ප්‍රදාහ රෝග (PID) වැනි තත්වයන් ඇති විය හැක.

මෙම ආසාදන අසහනය, වේදනාව ඇති කළ හැකි අතර, ක්ෂණිකව අවධානය යොමු නොකළහොත් දිගුකාලීන ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැක. එපමණක් නොව, ගැබ්ගෙල සෞඛ්‍යය නොසලකා හැරීම අසාමාන්‍ය ගැබ්ගෙල සෛල වර්ධනයට දායක විය හැකි අතර, ප්‍රතිකාර නොකළහොත් ගැබ්ගෙල පිළිකා දක්වා වර්ධනය විය හැකිය.

ගැබ්ගෙල අසාමාන්‍යතා කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී කළමනාකරණය සඳහා පැප් පරීක්‍ෂණ සහ HPV පරීක්ෂණ වැනි පරීක්ෂණ සිඳු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි