×

පාකිස්තානයේ කරච්චි නුවර විෂ වායු කාන්දුවක් හේතුවෙන් 14ක් මරුට

දකුණු පාකිස්තානයේ ඉරිදා පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු මියගොස් තවත් සිය ගණනක් රෝගාතුර කරමින් විෂ වායු කාන්දුවක් සිදුවී ඇත. මෙම අනතුරේ මූලාරම්භය පැහැදිලි කිරීමට බලධාරීන්ට නොහැකි වී තිබේ. සින්ද් පළාතේ කරච්චි නුවර වරාය නගරය අවට වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ ගැටලුව වන්නේ තවමත් විෂ වායු කාන්දු වීම සිදුවිය හැකිද යන්නයි. මූලාශ්‍රය සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් මෙම භීතිය තවත් උත්සන්න වී ඇත. සින්ද් පළාතේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය සාෆර් මෙහඩි කියා සිටියේ කරච්චි නුවර විෂ වායුව නිරාවරණය වීමෙන් පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර තවත් 500 දෙනෙකු වායුවට විවිධ මට්ටම්වලට ගොදුරු වී ඇති බවයි. මියගිය අය පිළිබඳ මරණ පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති බවත්, පැය 72 ක් තුළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා අපේක්ෂා කරන බවත් මෙහඩි පැවසීය.


දකුණු පාකිස්තානයේ ඉරිදා පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු මියගොස් තවත් සිය ගණනක් රෝගාතුර කරමින් විෂ වායු කාන්දුවක් සිදුවී ඇත. මෙම අනතුරේ මූලාරම්භය පැහැදිලි කිරීමට බලධාරීන්ට නොහැකි වී තිබේ.

සින්ද් පළාතේ කරච්චි නුවර වරාය නගරය අවට වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ ගැටලුව වන්නේ තවමත් විෂ වායු කාන්දු වීම සිදුවිය හැකිද යන්නයි. මූලාශ්‍රය සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් මෙම භීතිය තවත් උත්සන්න වී ඇත.

සින්ද් පළාතේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය සාෆර් මෙහඩි කියා සිටියේ කරච්චි නුවර විෂ වායුව නිරාවරණය වීමෙන් පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර තවත් 500 දෙනෙකු වායුවට විවිධ මට්ටම්වලට ගොදුරු වී ඇති බවයි.

මියගිය අය පිළිබඳ මරණ පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති බවත්, පැය 72 ක් තුළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා අපේක්ෂා කරන බවත් මෙහඩි පැවසීය.#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි