×

වයස යනු ඉලක්කමක් විතරයි යන්නට මෙවර මිස් යුනිවර්ස්ගෙන් නිදසුනක්!

සටහන – නිපුනි ලියනගේ අප්‍රේල් 29 , ලෝකය (අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ): වයස නිකන්ම නිකන් ඉලක්කමක් විතරයි යන්නට කඳිම ගෙන් නිදසුනක් ඉතිහාසයට එක් කරමින් ආර්ජන්ටිනාවේ බුවනෝස් අයර්ස් පළාතේ මිස් යුනිවර්ස් බියුටි පැජන්ට් තරඟාවලිය 2024 වසරේදී ජයග්‍රහණය කිරීමට හැට හැවිරිදි Alejandra Rodríguez සමත් වී තිබේ. වෘත්තියෙන් ලා ප්ලාටාහි නීතීඥයෙකු සහ මාධ්‍යවේදනීයක් වන Alejandra Rodríguez මෙම සතියේ බුවනෝස් අයර්ස් […]


සටහන – නිපුනි ලියනගේ

අප්‍රේල් 29 , ලෝකය (අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ): වයස නිකන්ම නිකන් ඉලක්කමක් විතරයි යන්නට කඳිම ගෙන් නිදසුනක් ඉතිහාසයට එක් කරමින් ආර්ජන්ටිනාවේ බුවනෝස් අයර්ස් පළාතේ මිස් යුනිවර්ස් බියුටි පැජන්ට් තරඟාවලිය 2024 වසරේදී ජයග්‍රහණය කිරීමට හැට හැවිරිදි Alejandra Rodríguez සමත් වී තිබේ.

Pageant circle

වෘත්තියෙන් ලා ප්ලාටාහි නීතීඥයෙකු සහ මාධ්‍යවේදනීයක් වන Alejandra Rodríguez මෙම සතියේ බුවනෝස් අයර්ස් විශ්ව රූ රැජින තරඟය ජයග්‍රහණය කළ අතර, එම කිරුළ දිනූ පළමු 60 හැවිරිදි තරඟකාරිය බවට පත්විය.

Rodríguez මීළඟට මැයි මාසයේදී විශ්ව රූ රැජින ආර්ජන්ටිනා තරඟයට තරඟ කරනු ඇති අතර මෙම වැටීම තුළ විශ්ව රූ රැජින කිරුළ සඳහා තරඟ කිරීමට හැකි වනු ඇත.

“කාන්තාවන් යනු ශාරීරික සුන්දරත්වය පමණක් නොව තවත් වටිනාකම් සමූහයකි,” ඇය ජයග්‍රහණයෙන් පසු වාර්තාකරුවන්ට පැවසුවාය.#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි