×

ආජන්ටිනාවේ මහ පුටුවට හිමිකම් කී දක්ෂිණාංශික Milei !

සටහන – නිපුනි ලියනගේ ලෝකය (අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ): උද්ධමනය, ඉදිරියට එන අවපාතය සහ ඉහළ යන දරිද්‍රතාවයෙන් බැටකන ආර්ථිකයක් නිවැරදි කිරීම සඳහා රැඩිකල් අදහස් ඇති අයෙක් මත ඒ මේ අත දිව ගිය වාසනා චක්‍රයට හිමිකම් කීමට ආජන්ටිනාව ඉකුත් ඉරිදා එහි නව ජනපති තේරීමේ මහා ක්‍රියාන්විතයක නියැලිනි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දක්ෂිණාංශික ලිබටේරියන්වාදී Javier Milei ආජන්ටිනාවේ නව ජනපති ලෙස […]


සටහන – නිපුනි ලියනගේ

ලෝකය (අවුට්බවුන්ඩ් ටුඩේ):
උද්ධමනය, ඉදිරියට එන අවපාතය සහ ඉහළ යන දරිද්‍රතාවයෙන් බැටකන ආර්ථිකයක් නිවැරදි කිරීම සඳහා රැඩිකල් අදහස් ඇති අයෙක් මත ඒ මේ අත දිව ගිය වාසනා චක්‍රයට හිමිකම් කීමට ආජන්ටිනාව ඉකුත් ඉරිදා එහි නව ජනපති තේරීමේ මහා ක්‍රියාන්විතයක නියැලිනි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දක්ෂිණාංශික ලිබටේරියන්වාදී Javier Milei ආජන්ටිනාවේ නව ජනපති ලෙස තේරී පත් විය.

දේශපාලනය සමඟ ඡන්දදායකයන්ගේ රැල්ලක් ඇතිකළ මිලෙයි, බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා පුළුල් ඡන්ද සංඛ්‍යාවකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය.

ඔහු 56% ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගත් අතර ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා වූ පෙරොන්වාදී ආර්ථික අමාත්‍ය Sergio Massa ගේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 44% ක් ලෙස දැක්විනි.#OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි