×

සර්ජිඕ මැටුරෙලා දෙවන වරටත් ඉතාලි ජනපති ධූරය සඳහා තේරී පත් ​වේ

ඔහු පසුගිය වසර 7ක කාලය තුළ ඉතාලියේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.


80 හැවිරිදි වර්තමාන ඉතාලි ජනපති සර්ජිඕ මැටුරෙලා දෙවන ධුර කාලය සඳහා තේරී පත්ව තිබේ. ඒ ඡන්ද විමසීමේ අවසන් වටයේදී ඡන්ද 759ක් ලබා ගනිමිනි.

ඔහු පසුගිය වසර 7ක කාලය තුළ ඉතාලියේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

ඒ ජනාධිපතිවරයා පත්කර ගැනීම සඳහා පැවති පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්ද 759ක් ලබා ගනිමිනි. මෙම පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසුම දින 06ක් පුරා අදියර 08ක් යටතේ පැවැවුණි.

ඡන්ද විමසීමේ අවසන් වටයේදී නීතී සම්පාදකයින් සහ ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයින් දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඡන්දය භාවිත කළ අතර ඉන් ජයග්‍රහණය කිරීමට අපේක්ෂකයෙක් ලබා ගත යතු වූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 505කි.

 #OutboundToday
Borders may divide us, but hope will unite us
මායිම් අප වෙන් කළ ද, බලාපොරොත්තුව අප එක්කරයි